Nya Yh-kurser

Nya yrkeshögskolekurser hos Centrum Vux i Haninge hösten 2020

Nu har Centrum Vux i Haninge fått möjligheten att starta två nya korta kurser, Sjukdomsklassificering och E-Hälsa.

Kurserna är avsedda för dig som vill och behöver komplettera din tidigare utbildning med nya kunskaper.

Kurserna Sjukdomsklassificering och E-Hälsa ingår i vår ordinarie utbildning
Yh Vårdadministratör i Haninge.

Som vanligt inom yrkeshögskolan finns det krav på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

De särskilda förkunskaperna omfattar tidigare utbildning motsvarande läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Dessutom behöver du ha minst två års erfarenhet av yrket på heltid.

Sjukdomsklassificering, 15 poäng

Kursstart: 2020-09-28
Kursslut: 2020-12-11

Sista ansökningsdag: 2020-08-28

Syftet med kursen är att den studerande skall få grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnoskodning av sjukdomstillstånd och åtgärder enligt sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE. Kursen ger en grundlig genomgång av regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten- som öppenvård. Vidare ges en introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Kursen ger insikter i klassifikationskodningens betydelse för forskning och vårdorganisationer.

Kursmål

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

Kunskaper

 • regelverket som styr diagnoskodning och DRG-gruppering
 • etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och objektivitet
 • begreppen huvuddiagnos och bidiagnos,
 • orsaks- och tilläggskoder (primär- och sekundärklassificering)


Färdigheter

 • kunna göra korrekta kodningar av enklare tillstånd och åtgärder, utifrån patientjournaler och satta huvuddiagnoser och bidiagnoser
 • kunna redogöra för etiska perspektiv vid kodning
 • kunna söka information om nyheter och uppdateringar i ICD-10-SE


Kompetenser

 • kunna ansvara för diagnoskodning på en arbetsplats


Efter examination erhåller du ett utbildningsbevis.


E-hälsa, 20 poäng

Kursstart: 2020-09-28
Kursslut: 2020-12-11
Sista ansökningsdag: 2020-08-28


Kursens huvudsakliga innehåll

E-hälsa innebär insatser för att med hjälp av informationssystem och e-tjänster skapa och utveckla en strukturerad, ändamålsenlig och säker informationshantering inom hälso- och sjukvården, till nytta för individer, professioner och beslutsfattare. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Målet för kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i vad e-hälsa står för, och hur man inom området använder digitala verktyg och utbyter information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Kursmål
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

Kunskaper

 • det nationella e-hälsoarbetets syfte och mål
 • olika aktörer inom den nationella e-hälsostrategin
 • centrala begrepp inom e-hälsa
 • program för webbredigering
 • journalsystemet TakeCare ur ett e-hälsoperspektiv
 • vilka arbetsuppgifter en lokal IT-samordnare har i vårdorganisationer
 • informationssäkerhet


Färdigheter

 • redogöra för det nationella e-hälsoarbetets syfte och mål
 • redogöra för centrala begrepp inom e-hälsa
 • använda webbredigeringsprogram för att skapa webbsidor med ändamålsenligt innehåll
 • fördjupad tillämpning av funktioner i TakeCare
 • informationshantering på ett säkert sätt


Kompetenser

 • på ett medvetet, ansvarsfullt och patientsäkert sätt kunna använda digitala verktyg inom hälso- och sjukvården
 • kunna arbeta som webbredaktör för intern/extern hemsida inom hälso- och sjukvården.

Efter examination erhåller du ett utbildningsbevis.

Välj kurs
Välj den av kurserna som du har mest nytta av.
För närvarande är det nämligen inte möjligt att studera bägge kurserna samtidigt.

Urvalsgrund
Antalet platser är begränsat till 25.
Ansökningarna rangordnas efter examensår eller motsvarande och antal år i tjänst.
Äldre går före yngre.

Frågor?
Kontakta:

Anne-May Ots Hagqvist
Utbildningsledare/lärare YH Vårdadministratör
annemay.otshagqvist@haninge.se
072-506 09 53

Välkommen med din ansökan!

För ansökan, klicka här: ANSÖKAN