Yh Vårdadministratör

Yh-poäng
400
Studieort
Haninge
Studieform
Bunden
Studietakt
Heltid

Behörighet

För att kunna antas till utbildningen måste du uppfylla nedanstående behörighetskrav.
Länk till ansökan finns längst ner i denna information.

Kunskaper i svenska (Behörighet till yrkeshögskolan)

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå (Behörighet till yrkeshögskolan)

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående: * Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. * Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. * Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. * Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående. * Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. * Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Datakunskap (Särskild förkunskap)

Minst betyget 3/G i textbehandling, information och layout A eller programhantering (enligt GY 11 information och kommunikation 1, lägst betyg E) eller likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt än genom formell utbildning.

Engelska (Särskild förkunskap)

Minst betyget 3/godkänt i engelska B. För gymnasieskolans nya program gäller följande särskilda behörighet: lägst betyg E i engelska 5 och 6 (eller motsvarande kunskaper).

Svenska (Särskild förkunskap)

Minst betyget 3/godkänd i svenska A+B/svenska som andraspråk A+B. För gymnasieskolans nya program gäller följande särskilda behörighet: lägst betyg E i svenska 1 och 2/eller svenska som andra språk 1 och 2.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Urval 

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser görs ett urval bland de behöriga sökande.

Vid fler behöriga sökande än antalet beviljade utbildningsplatser kommer ett urval att ske enligt följande: Särskilt prov. Samtliga behöriga kallas till ett test i svenska och datorkunskap. Särskilt prov räknas ihop och ger ett urvalsvärde som de sökande rangordnas efter. Vid lika urvalsvärde ges företräde till den sökande som har högre betyg i svenska.

Teori och praktik

Under utbildningens gång knyter du många viktiga arbetslivskontakter och får både de teoretiska och praktiska färdigheterna som krävs inom branschen.

Utbildningen samarbetar med alla områden inom vårdsektorn men också med läkemedelsföretag. Teorin och den praktiska träningen ger den kompetens som behövs för alltmer avancerade administrativa uppgifter.

Examen

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen. För att erhålla examen måste samtliga kurser ha fullgjorts med minst betyget G (godkänd).

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri men kurslitteratur betalar du själv, liksom resor till utbildningslokal och LIA-platser. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Läs mer i MYh:s faktablad här.

Ansökan

Ansökan till YH-utbildningen Vårdadministratör gör du här: ANSÖKAN

KONTAKT YH VÅRDADMINISTRATÖR

Håkan Lindgren, utbildningsledare
hakan.lindgren@haninge.se

Adress

Marinens väg 30, 136 81 Haninge

Telefon

08 606 79 01

E-postadress

centrumvux@haninge.se